देउवा र पौडेलको उपस्थितिमा सोलु कांग्रेसको कार्यकर्ता भेला आज

 ग्लोवल टि.भी.      शनिबार, फाल्गुन १५, २०७७      0
g]kfnL sfFu|];sf] !#cf} dxflwj]zgdf gjlgjf{lrt ;efklt z]/axfb’/ b]pjf nfO{ dªnaf/ jf]xf]/f6f/l:yt lgjf;df lrofkfg sfo{qmdsf] cfof]hgf u/L awfO{ tyf z’esfdgf lbFb} al/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सक्रिय पूर्वक लागेका छन् । पार्टीको आगामी महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न पनि नेताहरु दिनानुदिन जिल्ला दौडाहामा लागेका हुन् । सोहि अनुरुप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सोलुखुम्वु जिल्लाका कार्यकर्ताहरुसँग आवश्यक परामर्श गर्दैछन् ।

कांग्रेस सोलुखुम्वु काठमाडौं सम्पर्क समितिले मिराकल पार्टी भेन्यू, सुकेधारामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल लगाएतका अन्य नेताहरुको पनि सहभागीता हुने नेता बलबहादुर केसीले जानकारी दिए । कांग्रेसले आगामी भाद्रा महिनामा आफ्नो महाधिवशन गर्ने यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्ग्याएको छ ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *